Pre záujemcov o vypracovanie audítorskej správy ponúkame nasledujúce služby:

  • príprava a predbežná kontrola účtovnej závierky a dokladov spoločnosti pre účely auditovania
  • spracovanie kompletnej audítorskej správy nezávislého audítora týkajúcej sa účtovnej závierky spoločnosti
  • kvalita spracovania auditu je garantovaná skúsenou audítorkou - Ing. Margitou Markovou

Audit nevykonáva naša spoločnosť - touto cestou iba sprostredkujeme vykonanie auditu a spracovanie audítorskej správy nezávislým audítorom. V prípade potreby je však možné prostredníctvom spolupracujúcich firiem zabezpečiť aj vykonanie auditu audítorskou spoločnosťou.

Audit sa vykonáva na základe podpísanej zmluvy. Vzhľadom k rôznorodosti jednotlivých spoločností vyžadujúcich audit nie je možné ani orientačne uviesť cenu za audit. Tá závisí od mnohých faktorov a je vecou osobnej dohody medzi audítorom a auditovanou spoločnosťou. Preto ak máte záujem o audit, prosím kontaktujte nás.

V doterajšej dlhoročnej praxi boli vykonávané audity ako obchodných spoločností, tak aj družstiev a iných poľnohospodárskych spoločností, ale aj obecných a mestských úradov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[VITAJTE] - [EKONOMIKA] - [AUDIT] - [COMPUTER] - [INFO] - [KONTAKT]