Pre svojich klientov ponúkame nasledujúce služby ekonomického charakteru:

  • vedenie jednoduchého účtovníctva na našom počítačovom systéme alebo na systéme zákazníka
  • vedenie podvojného účtovníctva na našom počítačovom systéme alebo na systéme zákazníka
  • spracovanie miezd vrátane komunikácie s úradmi (výkazníctvo, štatistika)
  • účtovníctvo spracúvame v informačnom systéme spoločnosti MRP Company spol. s r.o. Brezno
  • u našich klientov účtujeme v informačných systémoch spoločností Intelsoft, Helios a Abra
  • kvalita vykonávanej účtovnej evidencie je garantovaná účtovníkom so štátnou certifikáciou a našimi dlhoročnými skúsenosťami

Pokiaľ máte záujem o využívanie našich služieb, prosím skontaktujte nás. Na základe osobného dohovoru vypracujeme pre Vás cenovú ponuku a prichystáme zmluvu, ktorá už bude zodpovedať aj novým požiadavkám Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z.z., zákona č. 576/2004 Z.z. a zákona č. 90/2005 Z.z. (v prípade spracovania miezd).

Orientačná základná výška mesačného paušálu sa stanovuje vo výške 4.000,- Sk (bez DPH) a platí pre obchodné spoločnosti ako aj pre fyzické osoby, ktoré sú platcami dane z pridanej hodnoty. Toto je však samozrejme len orientačná cena, nakoľko konkrétna ponuka pre konkrétneho zákazníka závisí od skutočného mesačného počtu účtovných položiek, od spôsobu predkladania dokladov, od miesta spracovania, ale aj od iných dôležitých faktorov a v konečnom dôsledku môže byť vyššia, ale aj nižšia. V uvedenej cene je zahrnuté kompletné spracovanie účtovníctva a podanie daňového priznania na daň z pridanej hodnoty.

Mzdy sú spracovávané vždy podľa aktuálne platných zákonov skúsenou mzdovou účtovníčkou. Za spracovanie miezd si účtujeme 300,- Sk (bez DPH) na jednu osobu. Táto cena zahŕňa kompletné spracovanie mzdovej agendy, vrátane komunikácie s úradmi (prihlášky, zmeny, odhlášky a iné) a to ako so Sociálnou poisťovňou, tak aj s jednotlivými zdravotnými poisťovňami.

Po skončení účtovného obdobia certifikovaný daňový poradca na základe zmluvy zabezpečí kompletné spracovanie účtovnej závierky vrátane vypracovania potrebných výkazov a podania daňového priznania. Tieto služby sú však osobitne honorované a závisia od zmluvy podpísanej medzi daňovým poradcom Ing. Zuzanou Kováčovou a klientom.

Naša spoločnosť má uzatvorené poistenie na činnosť spoločnosti a preto akékoľvek pokuty a penále, ktoré klientovi vzniknú a boli preukázateľne spôsobené našou spoločnosťou, v plnej miere znášame za klienta.

 

 

 

[VITAJTE] - [EKONOMIKA] - [AUDIT] - [COMPUTER] - [INFO] - [KONTAKT]