Informácie o spoločnosti ECOMA MK spol. s r.o. Nová Baňa:

 • spoločnosť bola založená dňa 11.11.2002, vznikla však zo spoločnosti ECOMA spol. s r.o. Nová Baňa a to oddelením ekonomických služieb od ostatných činností tejto spoločnosti, ako boli realitná kancelária, veľkoobchod s nápojmi a iné
 • zakladateľmi spoločnosti sú Ing. Margita Marková (audítor) a Ing. Zuzana Kováčová (asistent audítora, certifikovaný účtovník, certifikovaný daňový poradca), ktoré vykonávali ekonomické a účtovnícke činnosti už niekoľko rokov pred založením prvej spoločnosti
 • pre spoločnosť pracujú traja ľudia s vysokoškolským vzdelaním ekonomického zamerania a ďalší štyria so stredoškolským vzdelaním
 • so našou spoločnosťou v prípade potreby zákazníka spolupracuje advokátska kancelária a aj iné spoločnosti ekonomického zamerania
 • pokiaľ potrebujete vnútroštátnu alebo medzinárodnú kamiónovú dopravu, skontaktujeme Vás na dopravnú spoločnosť NOBA - Trans s.r.o., Nová Baňa
 • účtovníctvo a mzdy spracovávame na našej počítačovej sieti s vysokým stupňom ochrany pred zneužitím, odcudzením alebo zničením údajov - máme v zmysle zákona vypracovaný bezpečnostný projekt, pričom počítače sú chránené kombináciou hw a sw firewallu s automaticky aktualizovaným antivírusovým systémom NOD32, ktorý je pravidelne vyhodnocovaný na prvých priečkach na svete
 • v sídle spoločnosti zabezpečujeme archiváciu účtovných dokladov klientov vždy o jeden rok pozadu než je aktuálny, a pokiaľ je záujem zo strany klienta, tak archivujeme aj staršiu dokumentáciu v archíve v Tekovskej Breznici
 • aktuálny výpis z obchodného registra je možné prezrieť tu

V prípade vášho záujmu Vám poskytneme akékoľvek ďalšie relevantné informácie, ktoré potrebujete pre svoje rozhodovanie pred alebo počas spolupráce s našou spoločnosťou.

Pokiaľ máte záujem len o čisté daňové poradenstvo, bez ďalšej spolupráce v oblasti účtovnej alebo inej, kontaktujte prosím daňového poradcu Ing. Zuzanu Kováčovú.


Pre internú potrebu našich súčasných i budúcich klientov (ako pomôcku pre rýchly výpočet) sme pripravili tabuľky vo formáte Excel, ktoré obsahujú Súvahu a Výkaz ziskov a strát a to ako v slovenskom, tak aj v nemeckom jazyku. Nakoľko sa však nejedná o žiadny oficiálny produkt, upozorňujeme Vás, že neručíme za žiadne škody, ktoré by Vám mohli vzniknúť nesprávnym použitím uvedených tabuliek.

 • Súvaha a Výkaz ziskov a strát po SLOVENSKY - [ZIP] - [XLS]
 • Súvaha a Výkaz ziskov a strát po NEMECKY - [ZIP] - [XLS]
 • Súvaha a Výkaz ziskov a strát - KOMBINÁCIA - [ZIP] - [XLS] - [ALL-ZIP]
 • Súvaha a Výkaz ziskov a strát - EUR - 2011!!! - [ZIP]

 

[VITAJTE] - [EKONOMIKA] - [AUDIT] - [COMPUTER] - [INFO] - [KONTAKT]